تامین انواع تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی :
 • ترانسمیترهای دما (Temperature Transmitters)
 • ترانسمیترهای فشار (Pressure Transmitter) و ترانسمیترهای اختلاف فشار (Diff. Pressure Transmitters )
 • ترانسمیترهای سنجش سطح (Level Measurement)
 • فلومترها (Flow Meters)
 • نشان دهنده های دما (Bimetal Thermometers)
 • نشان دهنده های فشار (Pressure & Diff. Pressure Gauges)
 • نشان دهنده های سطح (Level Gauges)
 • نشان دهندهای فلو (Flow Indicators)
 • آنالایزرها (Gas & Liquid Analyzers)
 • رکوردرهای صنعتی (Industrial Recorder)
 • سیستمهای Custody Transfer & Metering
 • سیستمهای Vibration Metering
 • کامپیوترهای صنعتی
 • تجهیزات اتوماسیون صنعتی از جمله سخت افزار و کارتهای PCI
 • تجهیزات Tank Management Systems
تامین تجهیزات مکانیکی و پنوماتیکی :
 • شیرهای صنعتی و کنترلی (پنوماتیک و برقی)
 • انواع اتصالات هیدرولیکی ،اتصالات فیتینگ، فلنج‌ها و …