اساس کار فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flometer)  قانون القای الکترومغناطیسی فاراده‌‌ می‌باشدفلومترهای مغناطیسی شامل یک تیوب فلزی سخت به همراه یک مبدل الکترونیکی هوشمند است که خود هم منبع ولتاژ ورودی و هم
تولید کننده‌ی سیگنال خروجی‌‌ می‌باشداین نوع فلومترها بیشتر برای اندازه گیری سیال های پرتلاطم و غیرشفاف و جاهایی که امکان استفاده از فلومترهای شیشه‌ای به خاطر ملاحظات ایمنی‌‌ نمی‌باشد بکار‌‌ می‌روند. درشرایطی که فشار و دمای فرایند بالا است، استفاده از این نوع فلومترها توصیه‌‌ می‌شود.


همچنین از این نوع فلومتر برای اندازه گیری فلوی سیالاتی استفاده‌‌ می‌شود که درصد خورندگی بالایی دارندزیرا سنسور این فلومترها هیچ گونه ارتباطی با سیال ندارندفلومترهای مغناطیسی بر روی لوله حاوی سیال نصب‌‌ می‌شود و مقدار فلوی عبوری را بر حسب نیروی الکترو مغناطیسی گذرنده از سیال اندازه گیری‌‌ می‌کند.

مزیت دبی سنجهای مغناطیسی در این است که آنها مانع یا محدودیتی در مقابل جریان ندارند و بنابراین افت فشاری ایجاد‌‌ نمی‌کنند و نیز شامل قسمت متحرکی که مستهلک شود، نیستند. در کاربردهایی که ذرات جامد معلق در سیال وجود دارد‌‌ می‌توان از این نوع دبی سنج استفاده کرد. با توجه به اینکه در این روش از نمونه برداری فشار نیز استفاده نشده است امکان مسدود شدن دبی سنج وجود ندارد. دبی سنج مغناطیسی نرخ دبی حجمی عبوری را در دمای خاص، مستقل از تاثیرات گرانروی، چگالی، فشار یا آشفتگی اندازه‌‌ می‌گیرد. مزیت دیگر این روش در این است که بعضی از انواع دبی سنجهای مغناطیسی قادر به اندازه گیری در دو جهت هستند.

Join our newsletter

Volutpat vel turpis nulla lorem sed semper. Aliquam sagittis sem libero viverra vehicula nullam ut nisl.

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]

درج دیدگاه

16 − 14 =